Kod VBA

W tym dziale znajdziesz wiele przydatnych funkcji VBA, które będziesz mógł użyć we własnych projektach. Wszystkie publikowane fragmenty kodu są naszego autorstwa i zostały przez nas należycie przetestowane, nie powinny więc sprawiać żadnych problemów - jeżeli jednak stwierdzisz, że pobrany z tej części serwisu kod nie działa poprawnie, będziemy wdzięczni za informację na ten temat.
Dla każdej udostępnionej funkcji, w komentarzu umieszczonym nad samą funkcją opisane zostały jej działanie, wymagania dotyczące podawanych argumentów oraz sytuacje, kiedy funkcja może wygenerować błąd. Pod ramką z kodem znajdziesz natomiast przykładowe wyniki zwracane przez opisywaną funkcję. Dla osób dopiero poznających język VBA przydatne będą też szczegółowe wyjaśnienia budowy całej funkcji, wstawione do kodu jako komentarze.
Funkcje i procedury VBA zostały podzielone na kilka działów:
  • Tablicowe - operujące na tablicach
  • Tekstowe - dotyczące wszelkich operacji na ciągach tekstowych
  • Daty i czasu - operujące na datach i czasie
  • Systemowe - operujące na plikach, folderach i innych zasobach systemowych
  • Formularzowe - operujące na elementach formularzy, takich jak pola tekstowe, listy czy przyciski
  • Excelowe - operujące na aplikacji Excela oraz jego obiektach, takich jak arkusze czy pliki Excela
  • Kolekcji - operujące na kolekcjach
  • Obiektowe - operujące na obiektach VBA
  • Deweloperskie - operujące na elementach kodu VBA, takich jak moduły lub funkcje