Rozpocznij z wielkiej litery


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
'**********************************************************************************************************
' Nazwa:                rozpocznijZWielkiej
' Autor:                mielk | 2013-06-05
'
' Opis:                 Funkcja modyfikująca podany tekst w ten sposób, że zamienia jego pierwszy znak na
'                       wielką literę. Pozostałe znaki tekstu bazowego pozostaną niezmienione.
'
' Argumenty:
'   tekst               Tekst do zamiany.
'
' Zwraca:
'   String              Bazowy tekst z pierwszym znakiem zamienionym na wielką literę.
'
'
' --- Zmiany ----------------------------------------------------------------------------------------------
' 2013-06-05        mielk           Utworzenie funkcji.
'**********************************************************************************************************
Public Function rozpocznijZWielkiej(ByVal tekst As String) As String
    Const NAZWA_METODY As String = "rozpocznijZWielkiej"
    '------------------------------------------------------------------------------------------------------

    rozpocznijZWielkiej = VBA.UCase$(VBA.Left$(tekst, 1)) & VBA.Mid$(tekst, 2)

End Function